admin

Конкурс за упис деце у ДУ „Дечија радост“ Ириг

 Од среде, 3. маја 2023.године почиње упис деце у ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ Ириг за радну 2023/24. годину и вршиће се ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ на националном Порталу еУправа Републике Србије   https://www.euprava.gov.rs/  , слањем документације на маил адресу vrticirig@gmail.com  или на лично на адресу: Ириг , Змај Јовина 61

За пријаве поднете електронским путем систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да родитељи не прибављају ова документа.                                           .                                  
ПРИЈАВЕ  СЕ ПОДНОСЕ ЗА ДЕЦУ КОЈА СУ РОЂЕНА:

–  у периоду од 01.03.2017.-28.02.2018. године- ГРУПА У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ (ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ)

Целодневни боравак:

 • Вртићке јаслене групе деце старости од 1 до 3 године
 • Вртићке групе деце старости од  3  до 6,5 година

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС (за родитеље који не изврше упис деце електронским путем):

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија извода )
 2. Потврда о запослењу
 3. Потврда од надлежног педијатра (накнадно се доставља, крајем августа месеца)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете путем мејла.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.    За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.     За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.    За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • потврда надлежне здравствене институције

1.4.    За тешко оболелу децу:

 • потврда изабраног педијатра

1.5.     За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6.    За децу тешко оболелих родитеља:

 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7.    За остале осетљиве категорије:

 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8.     За лица на одслужењу казне:

 • потврда казненопоправне установе о издржавању казне

КРАТКО УПУТСТВО – КАКО ДА ПУТЕМ САЈТА Е-УПРАВЕ ПРИЈАВИТЕ ВАШЕ ДЕТЕ У ВРТИЋ

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Молимо Вас да одвојите време и на врло једноставан начин, за свега 15 минута, одложите било какво излагање ризику, Вас и ваше породице, без напуштања Вашег дома. На најједноставнији и најбезбеднији начин попуните пријаву и упишите Ваше дете у вртић. Овде су наведени кораци који ће овај једноставан поступак учинити још бржим и лакшим.

Приступ порталу биће омогућен од 03.05.2023.године до 31.05.2023.године

Први корак подразумева регистрацију родитеља на сајту е-Управе, путем корисничког имена и лозинке ( лозинка мора имати најмање једно велико слово и најмање један знак)

Други корак подразумева приступ горњем десном углу „Моја Управа“ где упадајућем менију треба да изаберете пријава и то помоћу корисничког налога. Када сте приступили,

Трећи корак подразумева избор опције „Услуге“ , затим у падајућем мени-ју деца, па затим е-Вртић,

Када сте изабрали наведено, четврти корак подразумева да између понуђених предшколских установа, кликом изаберете е-Вртић Дечија установа „Дечија радост“ Ириг

Пети и последњи корак подразумева да у левом горњем углу изаберете опцију „Покретање услуге“, попуните Вашу пријаву (притом систем Вам неће дозволити да је пошаљете док не попуните сва поља), и на крају изаберете опцију „Пошаљи пријаву“.

Друге корисне информације везано за упис деце у ДУ „Дечија радост“ Ириг можете добити на телефон 022/461-322.Уколико имате било каквих питања или вам треба одређен вид подршке слободно нас контактирајте радним данима од 08 до 14h.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

За децу која већ похађају вртић се не подноси документација. Потребно је само попунити пријаву за упис у припремни предшколски програм коју ће родитељи добити од васпитача.

КОНТАК ОСОБА: ЈЕЛЕНА ТАДИЋ ЂУРЂЕВИЋ
БРОЈ ТЕЛЕФОНА ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 022/461-322

МАИЛ АДРЕСА: obdaniste.irig@mts.rs

Scroll to Top