ПРЕДШКОЛСКА ОНЛАЈН ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА

Као подршку раду предшколске установе (ПУ) са породицама (родитељи или други законски заступници) на даљину, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице које са седам видео обука обезбеђују додатне ресурсе за реализацију различитих активности у домену сарадње са породицом.

Брошуре и видео обуке креиране су уз подршку УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Подршка породици у остваривању њене васпитне функције и психо-социјална подршка  породицама које се суочавају са животним изазовима, су значајан аспект рада предшколске установе. Пандемија корона вируса КОВИД – 19 је изазвала велике промене у начину живота, рутинама, социјалним односима и материјалној сигурности породице. Утицаји на психо-физичко здравље деце и одраслих још се не могу сагледати, али на неки начин се дотичу сваког појединца и сваке породице.

Нови услови живота постављају изазов пред запослене у предшколским установама – како пружити подршку породицама на даљину.

Телефон

+381 22 461 322

Факс

+381 22 461 322

Имејл

obdaniste.irig@mts.rs - директор
vrticirig@gmail.com - васпитачи

Пратите нас

Scroll to Top